Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.
Vindt u uw antwoord hier niet terug? Contacteer ons via het contactformulier.

 • Het onderzoek is ontworpen voor het bevragen van de eigen leden en bezoekers van uw bibliotheek.

  Bezoekers worden gedefinieerd als mensen die de voorbije 12 maanden in de bibliotheek geweest zijn.

  Indien gewenst, kunt u ook vroegere bezoekers (mensen die langer dan 12 maanden geleden in uw bibliotheek geweest zijn) of niet-bezoekers (mensen die nog niet in uw bibliotheek geweest zijn) bevragen. De slimme enquête voorziet daarom specifieke vragen voor vroegere bezoekers en niet-bezoekers. Het systeem erkent deze profielen en stelt hen alleen de voor hen relevante vragen.

  Omdat bibliotheekbezoekers over de grenzen heen bewegen, wordt het onderzoek aangeboden in 6 talen. U kunt zelf selecteren in welke talen u de enquête voor uw bibliotheek wenst aan te bieden. De beschikbare talen zijn:
  Duits
  Spaans
  Frans
  Italiaans
  Engels
  Nederlands

 • De onderzoeksperiode loopt van 1/4/2024 tot en met 31/10/2024.

  Op die manier heeft u de mogelijkheid om in een uitgebreide periode het moment te kiezen dat het beste past voor uw bibliotheek en de organisatie om het onderzoek te voeren. U mag het onderzoek de hele periode laten lopen, of bepaalde periode(s) uitkiezen.

  Uw persoonlijk onderzoeksrapport wordt na afloop van het onderzoek bezorgd. U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw bibliotheek opvolgen.

 • Het onderzoek is zodanig ontworpen dat het op een gemakkelijke manier uitgerold kan worden. Aangezien de meeste bibliotheken niet de mogelijkheid hebben om veel tijd van medewerkers te investeren in onderzoek, wordt de onderzoeksmethode laagdrempelig gehouden.

  Verwachte tijdsbesteding van u of een medewerker van de instelling:

  • Inschrijving van uw instelling:

   • Dit is de eerste stap.
  • Doorgeven van bepaalde karakteristieken van uw bibliotheek (ca. 15 min):

   • Dit zorgt ervoor dat uw enquête gepersonaliseerd en geprogrammeerd wordt.
  • Toevoegen van eigen vragen (indien gewenst):

   • U kan specifieke, voor uw instelling relevante vragen toevoegen.
  • De enquête kenbaar maken (ca. 60 min):

   • Dit kan via een of meerdere kanalen, afhankelijk van uw voorkeuren en mogelijkheden.

  Na afloop van het onderzoek ontvangt u een duidelijk leesbaar en praktisch inzetbaar onderzoeksrapport.

 • Het onderzoek is ontworpen om ​ingezet te kunnen worden in elk type bibliotheek, onafhankelijk van aanbod, collectie of grootte.
  Het onderzoek is ook schaalbaar opgesteld: het is zowel toegankelijk voor kleine als grote bibliotheken.
  Het onderzoek biedt een tool voor bibliotheken om op een gemakkelijk toegankelijke, gestandaardiseerde en onderbouwde wijze publieksdata te verzamelen en (anoniem) te vergelijken.

 • Voorafgaand aan de start van dit Europese onderzoek werd met succes een "pilotstudie" uitgevoerd in België, in samenwerking met de VVBAD-bibliothekenvereniging, cult!, OP/TIL en de Universiteit van Antwerpen.

  Deze pilotstudie werd met succes uitgevoerd in 150 bibliotheken. De deelnemende bibliotheken weerspiegelden het bibliotheeklandschap: zowel kleine als grote bibliotheken, evenals verschillende soorten bibliotheken, namen deel. De resultaten van deze pilotstudie toonden aan dat bibliotheekbezoekers zeer tevreden zijn over bibliotheken en bibliotheekbezoeken. Het werd aangetoond dat de lokale bibliotheek een sterke sociale functie vervult en een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en het welzijn van de bezoekers. De studie werd afgesloten met een studiedag voor alle deelnemende bibliotheken.

   

 • Het onderzoek wordt onafhankelijk aangeboden aan bibliotheken. Het onderzoek is ontwikkeld om uw bibliotheek een toegankelijke tool aan te bieden om op een onderbouwde en gestructureerde manier uw publiek te bevragen.

  In dit onafhankelijke opzet worden de kosten van het onderzoek gedragen door de deelnemende bibliotheken. De bijdrage weerspiegelt de effectieve kostprijs van het onderzoek en omvat het volledige onderzoek van A tot Z. Marktprijzen voor vergelijkbaar onderzoek zijn een veelvoud van deze prijs.

  Om de kosten van het onderzoek op een evenwichtige manier te verdelen, wordt de bijdrage vastgesteld gebaseerd op het inwoneraantal van de stad of gemeente, waar de deelnemende bibliotheek zich bevindt.

   

 • Bedankt voor uw interesse in het onderzoek!

  U kan zich registreren via deze website, waar u rechts bovenaan kan klikken op “deelnemen”.

  Na het invullen van het deelnameformulier, ontvangt u een bevestiging van uw deelname via e-mail. U ontvangt ook een e-mail met een link waarop u kan klikken om uw account te activeren. U heeft dan meteen toegang tot het onderzoeksplatform.

  Na inschrijving wordt u verder begeleid naar de start van het onderzoek. Het onderzoeksteam zal u via e-mail op de hoogte houden.

 • U kunt als groep deelnemen aan het onderzoek. Vraag een aangepast aanbod via de knop "offerte". Elke groep die deelneemt, geniet enkele extra voordelen:

  * U kunt als groep extra vragen toevoegen aan het onderzoek. Deze worden opgenomen in de enquêtes van iedereen binnen de groep.
  * In de individuele rapporten kan men zich niet alleen anoniem vergelijken met een vergelijkbare cluster en met de nationale resultaten, maar ook met de groepsresultaten.
  * Ook in het live dashboard kunnen de resultaten van de groep worden weergegeven. Er wordt een extra login voorzien voor een groepsverantwoordelijke indien gewenst.

 • Het onderzoek voorziet in een uitgebalanceerde vragenlijst die op maat ontwikkeld werd met de academische partners, de betrokken sectororganisaties en mensen uit het veld. 
  De vragenlijst vertrekt vanuit een Europese standaard, maar werd per land aangepast aan de landelijke realiteit. 

  De enquête wordt tenslotte ook volledig aan uw realiteit aangepast. U krijgt vooraf de vragenlijst te zien en u krijgt de mogelijkheid om:

  - vragen te schrappen die u niet relevant vindt
  - eigen vragen toe te voegen indien gewenst
  - vragen te laten personaliseren (bv. lokale tariefformules, activiteiten, ...)

  Vragen schrappen, toevoegen en personaliseren gebeurt via een webpagina van het onderzoek.

  Op die manier wordt er voor u op een eenvoudige manier een volledig gepersonaliseerde enquête gecreëerd, die toch anonieme vergelijking met anderen mogelijk maakt.

  Het enquêtesysteem is dynamisch en slim opgebouwd: afhankelijk van het profiel en het antwoordgedrag van de respondent, worden alleen de relevante vragen getoond aan de deelnemer. Op deze manier kunnen ook afhakers en niet-bezoekers (indien u dit wenst) via dezelfde enquête bevraagd worden en krijgen ze aangepaste vragen te zien. Er zijn aangepaste communicatiematerialen voorzien als u deze groepen wenst te bevragen.

 • Het onderzoek is ontworpen om op een zo vlot mogelijke manier feedback te verzamelen van uw leden en bezoekers. De opzet van het onderzoek is online. Het is niet de bedoeling om "live" bezoekers te bevragen via de medewerkers van de bibliotheek, al behoort dit tot de mogelijkheden wanneer gewenst.

  U ontvangt een unieke link naar uw persoonlijke online-enquête, die u kunt verspreiden onder uw bezoekers. Dezelfde link kan wanneer gewenst ook gebruikt worden om afhakers en niet-bezoekers te bereiken (zie hieronder).

  U ontvangt gepersonaliseerde kant-en-klare communicatiematerialen om het onderzoek vlot kenbaar te maken bij uw bezoekers. U kunt deze materialen inzetten in uw gebruikelijke communicatiekanalen (bv. nieuwsbrief, website, social media, ...) of door fysieke communicatie in de bibliotheek (bv. flyer meegeven aan het onthaal). U kunt kiezen om een of meerdere van deze kanalen in te zetten, afhankelijk van uw eigen mogelijkheden.

  Het enquêtesysteem is 'responsief' en dus toegankelijk via computer, tablet, smartphone, ...

  Een pilootstudie bij 150 bibliotheken toonde aan dat deze methodes vlot respons genereren.

  Wenst u ook graag afhakers en niet-bezoekers te bevragen?

  U ontvangt enkele aangepaste materialen om niet-bezoekers of afhakers op te roepen om hun mening te geven. Deze materialen kunnen verspreid worden via de stad of gemeente waarin u zich bevindt, via partnerorganisaties, verenigingen, ...

  Wenst u toch graag enquêtes live in de bibliotheek af te nemen bij bepaalde doelgroepen?

  Dit kan met een tablet of smartphone rechtstreeks in het enquêtesysteem.

  Het open oproepen om deel te nemen aan de enquête maakt het mogelijk om op een weinig arbeidsintensieve manier feedback te verzamelen en biedt de mogelijkheid om wanneer gewenst ook afhakers en niet-bezoekers te bereiken.

  U heeft ook de mogelijkheid om een aselecte steekproef te houden in dit onderzoek. Wanneer u hiervoor kiest, kunt u een flyer meegeven aan elke bezoeker aan het onthaal (u ontvangt van ons een gepersonaliseerde flyer om af te drukken) of kunt u op willekeurige basis enquêtes afnemen in de bibliotheek. U kunt er ook voor kiezen om een aselecte steekproef via mailing te nemen. In deze gevallen kunt u aan het onderzoeksteam een briefing opvragen.

 • Het onderzoeksteam voorziet verschillende communicatiematerialen:

  • Digitale banners voor digitale communicatie, te gebruiken in nieuwsbrieven, op websites of sociale media. U kunt uw eigen enquêtelink gebruiken om deze banners "klikbaar" te maken.
  • Afdrukbare flyers met uw persoonlijke enquêtelink en QR-code, die afgedrukt kunnen worden ter ondersteuning van de communicatie over het onderzoek. Deze kunnen als flyer (A6) of poster (A1) worden gebruikt.
  • De QR-code, uw unieke link en het logo van het onderzoek als ondersteunende materialen.

  Verschillende designs zijn beschikbaar, en u bent vrij om een eigen design te ontwerpen, eventueel in uw huisstijl, door gebruik of aanpassing van de beschikbare materialen.

  Elk design heeft twee versies: één in de landstaal en één combinatie van de landstaal met Engels. U kunt ook kiezen om zelf aangepaste materialen te voorzien in andere talen.

  Toegang tot deze communicatiematerialen verkrijgt u na inloggen op het onderzoeksplatform.

 • Er worden incentives (beloningen) voorzien om mensen een extra duwtje in de rug te geven om deel te nemen aan de enquête:

  - Voor elke volledig ingevulde enquête redden we 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning via de organisatie World Land Trust. Samen met het eindrapport wordt een officieel certificaat bezorgd van het geredde regenwoud.

  - Er worden enkele reizen weggegeven

  ​De combinatie van deze verschillende types van incentives zorgt voor een stimulering van verschillende profielen van respondenten om deel te nemen aan de bevraging. De incentives ondersteunen de oproep om deel te nemen aan de enquête.

  Hoe worden de incentives toegewezen aan winnaars?

  Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Vervolgens worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

 • Het onderzoek resulteert in een uitgebreid onderzoeksrapport met praktisch inzetbare resultaten voor uw bibliotheek. In dit rapport leest u niet alleen in detail uw eigen resultaten, maar kunt u uw bibliotheek ook (anoniem) vergelijken met de resultaten van een cluster aan vergelijkbare bibliotheken in Nederland en zelfs Europa.

  Clusters zijn groeperingen van bibliotheken, gebaseerd op verschillende kenmerken zoals grootte, type, ... Door het samenvoegen van de resultaten van vele bibliotheken in clusters, kunnen resultaten van uw bibliotheek vergeleken worden met vergelijkbare bibliotheken, met de garantie dat de resultaten van uw bibliotheek te allen tijde anoniem blijven.

  Uw rapport is steeds anoniem: alleen uw bibliotheek ontvangt de eigen resultaten, deze worden niet verder gedeeld met anderen. U mag indien gewenst ook zelf naar buiten treden met de resultaten van uw onderzoek.

  Rapporten worden opgeleverd na de onderzoeksperiode die loopt tot en met 30/11/2024. U mag uw uitgebreid rapport verwachten uiterlijk een maand na deze datum.

  U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw bibliotheek opvolgen.

 • Het onderzoek wordt ondersteund door 11 academici van 7 universiteiten.

  Ze ontwikkelden samen een evenwichtige vragenlijst die in de deelnemende landen ingezet zal worden voor bibliotheken.

  De nationale universiteiten zorgden daarnaast voor de aanpassing van de Europese standaard naar de nationale realiteit. Elk land is immers uniek. Ook de nationale brancheverenigingen zijn betrokken bij de samenstelling van de vragenlijst.

  Na afloop van het onderzoek maken de universiteiten in elk land een overkoepelende analyse over de verschillende bibliotheken heen, gebaseerd op geanonimiseerde resultaten. Zo wordt ook de sector ondersteund door het onderzoek.

 • Een professionele helpdesk staat uw organisatie bij tijdens het onderzoek. Voor elke vraag wordt een ticket aangemaakt om een goede opvolging te garanderen.

  Als deelnemers aan de enquête vragen of opmerkingen hebben, worden ze ook geholpen door de helpdesk. Via de helpknop in de enquêtes worden ze rechtstreeks in contact gebracht met de helpdesk.

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Europese AVG-richtlijnen. Op geen enkel moment worden persoonsgegevens van respondenten verzameld; de enquête is volledig anoniem. Het is onmogelijk om antwoorden van de enquête te herleiden naar een individu.

  Hoe worden de incentives (prijzen) dan toegewezen aan winnaars? Het enquêtesysteem wijst willekeurig winnaars aan tijdens het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar zijn aangeduid, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met het verzoek om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars om hun prijs te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden vervolgens onmiddellijk gewist.

  Voor elke deelnemende entiteit vragen we de contactgegevens van één contactpersoon: naam en voornaam, e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie omtrent het onderzoek en om toegang te krijgen tot uw online dashboard. Deze gegevens kunnen op elk moment opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden op eenvoudig verzoek via e-mail. Indien gewenst kunt u ook andere contactpersonen toevoegen die toegang krijgen tot het systeem.

  Alle data en resultaten worden opgeslagen op beveiligde servers binnen Europa.

  De resultaten van uw onderzoek zijn te allen tijde privé. Ze worden enkel en alleen gedeeld met de contactpersoon binnen uw entiteit. U kunt zelf beslissen om met uw resultaten naar buiten te treden indien gewenst.

  De resultaten van alle deelnemende entiteiten samen worden geanonimiseerd en samengevoegd, zodat ook resultaten gegroepeerd kunnen worden geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om in uw rapport uw entiteit anoniem te vergelijken met de resultaten van een cluster van vergelijkbare entiteiten en met landelijke resultaten.